Technické normy

  • ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky.
  • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Části 1 až 12.
  • ČSN EN 764 Tlaková zařízení. Části 1 až 7.
  • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby. Části 1 až 6.
  • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch nebo dusík.
    Část 1: Tlakové nádoby pro všeobecné účely.
  • ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

Hlavní strana / Tlakové nádoby / © Roman Pilát 2015